Grafisk fremstilling af Hospitarium

Hospitarium - rumrejsens endestation

  • Hvad skal vi bruge den gamle operationsgang til? Eller lofterne, parken, mellemrummene både uden for og inden for? 
  • Hvilke aktiviteter og muligheder skal der være tilstede før du som Odder borger får lyst til at bruge dem?
  • Og hvordan får vi udviklet rum og rammer, så de understøtter ligeværdige fællesskaber, engagerende mødesteder og bliver til rammer, hvor vi kan mødes om at skabe sammen?
  • Det var nogle af de spørgsmål, som deltagerne på rumrejsen har forsøgt at svare på. 

Svaret blev HOSPITARIUM

Hospitariet er Odder Kommunes fælles åndehul, hvor gode og sunde relationer skabes, og forståelsen for miljøet og vores kulturelle historie opstår. Hospitarium bygger på bæredygtighedstanken.


  • På Grøn bæredygtighed med nul-energiløsninger, klimaskærme og grønne ydervægge, hvor man kan dyrke afgrøder.
  • På fødevarebæredygtighed, hvor der udforskes nye måder af dyrke fra jord til bord, arbejdes på at skabe interesse for dyrkning og bæredygtig madlavning hos næste generation.
  • På social bæredygtighed, hvor vi hjælper hinanden med at mestre vores eget liv, deler viden, hylder frivillighed og skaber givende fællesskaber.
  • På kulturel bæredygtighed, hvor vi giver gamle håndværk videre til næste generationer, indretter refugium, skaber madkultur, skaber kultur, skaber liv. 

I centrum for det hele ligger FÆLLESSKABET, der skaber gode og sunde relationer og bryder ensomhed og isolation.

Hospitarium er et sted hvor vi kan mødes, være fælles om at skabe, gøre noget for hinanden og for vores jord, eksperimenterer, undersøge, være nysgerrige, lege, skabe, skabe forbindelser og fællesskaber, skabe sundhed, give til hinanden.

Hospitarium er et sted hvor vi i fællesskab vil skabe liv, det gode liv, fremtidens liv, livsduelighed. Hvor vi vil insisterer på nysgerrigheden, på at have lov til at udforske, forske, eksperimenterer, lege. Insisterer på læring og på at lære fra os, på at blive klogere, på dannelse, på muligheden for at udvikle nye former og måder at tænke, arbejde, skabe, leve på.

Men også en insisteren på retten til at være mig – bare mig, som jeg er. Og dig som du er.

Hospitarium er et sted hvor vi vil være generøse. Vi vil hjælpe, dele ud, give tilbage – Vi vil gøre verdenen til et bedre sted. Ikke bare min verden, men også min nabos og din.

Hospitariet er baseret på en bæredygtighedstanke. Men det er hverken en frelst, langhåret eller fodformet bæredygtighed.
Det er en bæredygtighed hvor vi i fællesskab er fokuseret på at finde, udvikle, styrke holdebare positive løsninger og udviklinger. Positive løsninger som sikrer eller indebærer holdbare positive resultater, uden at det ødelægger vores grundlag, jordens grundlag. Og uden at det forringer fremtidige generationers mulighed for at få opfyldt deres behov, og deres drømme.

Hospitarium er er bæredygtigt, fordi det vil gøre noget levende. Det vil føde drømme og gøre ideer til virkelighed. Det handler om at gøre levedygtigt. Om det er jorden, fællesskabet, enkeltpersoner.