Nye Corona-forbehold i VItaPark

29. oktober 2020

Mundbind
Pr. 29.10 2020 og frem til 2.1 2021

Alle skal bære mundbind i VitaPark, når man færdes på fællesarealer: gange, elevator, trappe osv. VitaPark er et hus med sundhedsfunktioner, og skal derfor følge krav om mundbind på områder, hvor der er offentligt åbent for borgere. Afdelinger uden offentlig tilgængelighed for borgere ifm. sundheds- og ældrefunktioner – fx UdviklingOdder - er ikke omfattet af dette.

Krav om mundbind gælder for både ansatte på arbejde, borgere og brugere i huset.
Mundbind må tages af, når I sidder ned og/eller er i egne lokaler igen.

Forsamlingsforbud
Pr. 26.10 2020 og 4 uger frem
Maks. 10 personer samlet.

Det er fortsat muligt at samles mere end 10 personer i arbejdsrelaterede henseende, hvis krav om afstand kan opretholdes. Dette er fortsat muligt i Kulturkøkkenet.
Derudover kan visse kultur- og fritidsarrangementer fortsat foregå med flere end 10 personer. 

Læs evt. vejledning fra Kulturministeriet vedr. kultur- og foreningsaktiviteter pr. 26.10 her

Anbefalet maks. i mødelokalerne
I vores mødelokaler anbefaler vi fortsat maks. 6-8 personer i New York, Tokyo og London, og maks. 2-4 personer i Odder og Damaskus.
I er velkomne til at dele borde og stole op for at skabe afstand. Husk at stille det på plads efter brug.

Hygiejne
Vores lokaler bliver gjort rent hver morgen – ikke mellem hver booking.
Når I tager et lokale i brug skal I derfor selv vaske bordene af FØR og EFTER brug.
Dette gælder også ved spisning i Kantinen.

Brug klude og sæbe fra køkkenerne eller renseservietter på bordene.
Medbring gerne selv ekstra håndsprit, hvis I har udstyr eller materialer, som deles.

Og hvad med Covid-19 testbilen i VitaPark?
Region Midt vurderer løbende situationen og behovet for testkapacitet i kommunerne. Derfor sendes testbilerne der hen, hvor behovet er størst. Hold jer opdateret på Region Midts hjemmeside om testbil, teststeder og tider her

Spørgsmål?
I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til brug af lokalerne i VitaPark.

Find vores kontaktoplysninger her