Odder kulturforening i KulturKøkkenet

Kulturen i Odder skriver danmarkshistorie

04. februar 2019

Under Mottoet "Kulturen giver til kulturen" blev der torsdag aften snakket, delt ideer og tanker, debatteret og valgt bestyrelsesmedlemmer, da der var stiftende generalforsamling i den nye Odder kulturforening. 

Det afgående kulturråd, havde sørget for at rammerne omkring generalforsamlingen, spillede sammen med alt det nye, de gerne vil med foreningen. Derfor tog Eriksminde efterskoleelever imod alle gæsterne med masker, lys og performance, og der var indlagt flere aktive indslag i løbet af aftenen, som kunne få de fremmødte kulturaktører og kulturinteresserede til at drøfte forskellige holdninger til kulturlivet i Odder Kommune. 

Blandt andet blev deltagerne, som afslutning på Klaus Markmann (Odder Museum) og Stine Jylov (VitaPark Odder) motivationstale, bedt om at tænke over, hvad de selv kunne byde ind med til Kulturforeningen, skrive det på en grøntsag, som de derefter lagde i den store suppegryde. Kultur er nemlig noget vi skaber sammen. 

Aftenen bød også på en længere snak ved bordene, omkring hvilke emner, deltagerne synes er de vigtigste, kulturforeningen skal arbejde med, og der kom mange gode bud frem, som det nye kulturråd, som fungerer som bestyrelse for foreningen, nu skal bearbejde til de næste foreningsmøder. 

Kampvalg

5 medlemmer til de nye kulturråd skulle vælges blandt deltagerne. Alle bekymringer om, hvorvidt folk ville stille op, havde været unødvendige, for 8 personer ønskede at være med i det nye kulturråd. Det blev til kampvalg, og endda en ekstra stemmegang pga. stemmelighed, før de fem nye medlemmer var valgt. 

Odder Kulturforenings bestyrelse - Kulturrådet består nu af: 

  • Jørgen Rønsbo:    Korleder, skolelære og aktiv i kulturlivet
  • Tine Mynster:       Musiker
  • Mikkel Bertelsen:  Lære på Eriksminde efterskole, med speciale i blandt andet medier
  • Anne Birte Sparvath: Konsulent med speciale i innovation og ledelse
  • Ricky Søgaard: Centerleder Spektrum Odder

Faste medlemmer

  • Odder Museum repræsenteret ved Klaus Markman
  • Odder Musikskole repræsenteret ved Steen Hattesen:
  • Odder Bibliotek repræsenteret ved Allan Malver
  • VitaPark Odder repræsenteret ved Stine Jylov