Nu starter Odder Kulturforening

12. december 2018

Hver især kan vi gøre en forskel, men sammen kan vi skabe forandring

Kulturrådet ønsker, at forene alle de gode kræfter, der findes i kulturlivet, så vi sammen kan arbejde for, at du som kunstner, musiker, forening eller institution, får de bedst mulige rammer, til at skabe kulturelle aktiviteter og oplevelser i hele Odder Kommune.

Vi tror på, at vi er stærkere sammen. At vi i fællesskab kan støtte hinanden i at skabe, udvikle og udføre mange flere, mere sammenhængende og bedre kreative og kulturelle tilbud. At vi kan skabe noget, hvor folk, børn og unge får bedre muligheder for at udfolde sig kulturelt.

vi ønsker med Odder Kulturforening at skabe et stærkt talerør for kulturen. Et talerør hvor vi, sammen med dig kan sætte dagsordenen for udviklingen af kulturlivet. 

Børne, Uddannelses- og kulturudvalget har givet foreningen 250.000 kr. til kulturudvikling. Det er nu kulturforeningens ansvar, at fordele pengene, til projekter, vi i fællesskab bliver enige om, vil gøre noget godt for kulturlivet i Odder. Til kulturen - Fra kulturen.

Se hele invitationen 

Grafisk illustration af dansende mennesker

Der bliver afholdt stiftende generalforsamling

Torsdag d. 31. januar fra. 18.00 - 21 i Kulturkøkkenet, Vitapark.

Her håber Kulturrådet på, at se så mange som muligt, som er interesseret i kulturområdet. 

Du skal være medlem af Odder Kulturforening, hvis du kan svare bekræftende på nogle af de følgende spørgsmål:

  1. Jeg er optaget af, at vi har et bredt, varieret og aktivt kulturliv i Odder kommune.

  2. For mig er det vigtigt, at kulturen og de kreative erhverv, bliver prioriteret lige så højt politisk, som andre områder. 

  3. Jeg synes, det er værdifuldt at dele viden, erfaringer, ideer og projekter med andre. 

  4. Jeg vil gerne have indflydelse på, hvordan vi bruger midlerne til kulturudvikling.

  5. For mig er det vigtigt, at kulturen og kulturlivet har nogle ordentlige rammer og betingelser. 

  6. Jeg synes, at alle mennesker i Odder Kommune, skal have mulighed for at være kreative og opleve kultur. 

  7. Det er vigtigt for mig, at kultur også tænkes ud i landbyerne. 

  8. Jeg er udøvende kunstner, eller kulturinstitution, kulturforening, kulturaktør, eller på anden måde aktiv i kulturlivet.