Arrangement i KulturKøkkenet

VitaPark Medskaberråd

02. marts 2018

Brænder du for sundhed, kultur eller erhverv? 

Har du lyst til at sætte dit præg på den fortsatte udvikling af VitaPark?

Har du lyst til at være medskaber?

Kunne du tænke dig, at være med til at sikre, at sundhed, kultur og erhverv er tænkt ind i udviklingen af parken, bygningsmassen, aktiviteter med mere?

Kunne du tænke dig at være med i VitaParks nye Medskaberråd og dermed også være medskaber i udviklingen af VitaPark?

Kunne du tænke dig at sidde helt inde i det strategiske styrerum, som en del af bestyrelsen og repræsentere et af de tre ben; sundhed, kultur eller erhverv?

Der er stiftende generalforsamling for Vitapark medskaberråd d. 13. marts

Kandidatur og VALG

Ved generalforsamling skal medskaberrådet vælge formand og næstformand, samt vælge de tre repræsentanter, der skal sidde i VitaPark lokaludvalg. Der skal vælges én repræsentant fra hvert område: sundhed, kultur og erhverv. Alle der har lyst, kan melde sit kandidatur både til formand og næstformandsskab, samt til repræsentantskab i lokaludvalget. 

Ønsker du at opstille, kan du melde dit kanditatur til Stine Jylov på stine.jylov@odder.dk, med  tydelig angivelse af, hvad du ønsker at kandidere til, samt hvilket ben du repræsenterer. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til VitaPark senest  d. 11. marts. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Gennemgang af vedtægter + evt. ændringsforslag
3. Godkendelse af vedtægter for VitaPark brugeråd
4. Valg af formand og næstformand
5. Valg af repræsentanter til Lokaludvalget
6. Datoer for møderække

Spørgsmål kan rettes til leder Stine Jylov på Stine.jylov@odder.dk / 29485660

Vi glæder os til at se dig.