Udsigt over VitaPark

VitaPark lokaludvalg

VitaPark Lokaludvalgs medlemmer 
(pr. 1. januar 2022)

  • Formand Marianne Hundebøll (SF) : Sidder i sin egenskab af Formand for Udvalget for Kultur og Fritid
  • Allan Werk (V): Udpeget som repræsentant for Udvalget for Økonomi og Erhverv
  • Næstformand Karoline Marie Jørgensen, klinik CO MA : Valgt som repræsentant for private sundhedslejere
  • Anne Stenbæk, leder af Sundhed og Omsorg
  • Ole Stounbjerg, leder af Jobcentret
  • Karsten Geertsen, leder af UdviklingOdder
  • Kirsten Jæger : Valgt som repræsentant for private kulturlejere
  • Jesper Fogh, Odder Garden : Valgt som repræsentant for private kulturlejere
  • Malene Vestergaard, Frisør Høstakken : Valgt som repræsentant for private sundhedslejer

VitaPark Lokaludvalg fungerer som VitaParks bestyrelse med rammer for både strategiske og økonomiske opgaver. Lokaludvalgets medlemmer repræsenterer VitaParks tre ben: Sundhed, Kultur og Erhverv. Sammen repræsenterer de både kommunale og private aktører i huset, og de sikrer sammenhængskraft på tværs af husets afdelinger og aktiviteter. 

VitaPark Lokaludvalg mødes mindst 4 gange årligt.