Udsigt over VitaPark

VitaParks historie

Fra VitaPark Odder er lokaliseret i det område, der tidligere rummede Odder Centralsygehus. Centralsygehuset blev nedlagt i 2003, hvorefter en mindre del blev anvendt til sundhedsformål. Sygehusfunktionen ophørte helt i 2009 og i 2012 købte Odder Kommune hele området med bygninger og park af Region Midt. Arbejdet med at udvikle området startede for alvor i august 2012.