Biodiversitet i VitaPark

Som et led i at løfte og støtte biodiversiteten i Odder Kommune, har vi i VitaPark omdannet et område, der før var domineret af døende træer, til et såkaldt 'biodiversitetsområde'. Nogle af de døende træer er blevet fældet for ikke at udgøre en risiko for gående i parken, og i deres sted er der blevet plantet nye træer. Nogle af områderne under træerne får lov at vokse vildt, hvilket sammen med de buske der plantes, vil være til stor gavn for både insekter og mindre dyr der bygger huler og reder, da det både skaber mulighed for at finde føde, at skjule sig og at slå sig ned. Desuden er der opsat fuglekasser, for at lokke ynglende fugle til. 

Redekasser

Fælles Drift og Service har opsat 22 fuglekasser på 3 lokaliteter i Odder, og de 8 af dem skal fordeles i de høje træer i området omkring VitaPark, bl.a. i biodiversitetsområdet.

Fuglekasserne er tiltænkt bl.a. stær, musvit og mejser, samt ugler. Indtil videre er det dog en tårnfalk, der har valgt at tage bolig i redekassen til ugler, der hænger ved gavlen til Børne- Familiecentret.