Odder Kommune tilbyder gratis rådgivning og behandling til dig, der ønsker hjælp til at ændre eget eller en pårørendes stofmisbrug og/eller alkoholvaner. 

I Forebyggelse & Rusmidler finder du et voksenteam (over 30 år), et ungeteam (under 30 år) og et familieteam. Alle forløb starter op med en eller flere visitationssamtaler. 

På Plan 0 i VitaPark er der i foråret 2020 etablereret nye kontorer til ungeteamets projekter og indsatser rettet mod unge og deres familier og det gode ungeliv i Odder i samarbejde med aktører i hele kommunen. 

KONTAKT FOREBYGGELSE OG RUSMIDLER

Adresse
Vitaparkvej 11, Plan 0
8300 Odder

E-mail
forebyggelse-rusmidler@odder.dk

Find en medarbejder i Unge- Familie- og Voksenteamet på Odder Kommunes hjemmeside:

FIND VEJ - OVERSIGTSKORT

Find adressen på oversigtskort over VitaPark HER