Hørevejledningen i VitaPark

Har du et høreapparat eller andre hjælpemidler til din hørelse, kan du få hjælp og vejledning i at bruge dem hos hørevejledningen i VitaPark. 

Vil du have mere viden om, hvad hørevejledningen kan hjælpe dig med, kan du læse om det på kommunens hjemmeside. 

 

Kontakt se

https://odder.dk/borger/sundhed-omsorg-handicap/sundhed-sygdom/hørevejledning/