Sundhed og omsorg

Hos Sundhed og omsorg visitere vi bredt til Hjemmesygepleje, hjemmehjælp, træning, plejeboliger, ældreboliger og hjælpemidler.

Demenskoordinatoren og sundhedsvejlederen bor også her.

Vi tager os også af plejeorlov, omsorgstandpleje, handicapkørsel og  visiterer til daghjem og aflastningsophold.

 

Vi henviser til hjemmesiden for flere oplysninger:

https://odder.dk/borger/mest-for-aeldre/

 

Træffetider i Borgerforløb:

Det er muligt, at komme i kontakt med en Visitator og/eller Hjælpemiddelterapeut på følgende tider:

Mandag- Torsdag: kl. 8.00 - 11.30 og 12.30 - 14.30

                   Fredag: kl. 8.00 - 11.30 og 12.30 - 13.30

Hvis du ønsker, at tale med en bestemt Visitator, Hjælpemiddelterapeut eller Sundhedsvejlederen, vil det være muligt i tidsrummet kl. 8.00 -9.00 på alle hverdage.

 Du kan ringe til Borgerforløb på tlf: 87 80 37 00.

 

Demenskoordinator træffes på alle hverdage mellem:

kl.: 8.00 - 9.00 på tlf.: 87 80 37 16.

Kontakt 

Sundhed og omsorg
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
Tlf. 87 80 37 00


Telefontid for visitatorer og sagsbehandlere:
kl. 8 - 9 og 12.30 - 13.30 alle hverdage