Sundhed og omsorg, VitaPark Odder

Vi visitere bredt til Hjemmesygepleje, hjemmehjælp, træning, plejeboliger, ældreboliger og hjælpemidler.

Demenskoordinatoren og sundhedsvejlederen bor også her.

Vi tager os også af plejeorlov, omsorgstandpleje, handicapkørsel og  visiterer til daghjem og aflastningsophold.

Ændring af træffetider i Borgerforløb:

Fremover vil det være muligt, at komme i kontakt med en Visitator og/eller Hjælpemiddelterapeut på følgende tider:

Mand- torsdag: Kl.:    8.00 - 11.30

                       Kl.:    12.30 - 14.30

Fredag:            Kl.:     8.00 - 11.30

                       Kl.:     12.30 -13.30

Hvis du ønsker, at tale med en bestemt Visitator, Hjælpemiddelterapeut eller Sundhedsvejlederen, vil det være muligt i tidsrummet kl. 8.00 -9.00 på alle hverdage.

 Du kan ringe til Borgerforløb på TLF.: 87 80 37 00.

 

Demenskoordinator træffes på alle hverdage fra kl.: 8.00 - 9.00 

tlf.: 87 80 37 16.

 

 

 

Kontakt
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
Tlf. 87 80 37 00
Telefontid for visitatorer og sagsbehandlere:
kl. 8 - 9 og 12.30 - 13.30 alle hverdage